Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gimnazjum w Karczmiskach

Zespoły nauczycieli

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

 

Nauczyciele w Gimnazjum tworzą zespoły dydaktyczno-wychowawcze danego oddziału.

Pracą zespołu dydaktyczno-wychowawczego kieruje przewodniczący, którym jest wychowawca klasy.

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018 – przewodniczący zespołów

 

IIA        Małgorzata Potocka – Jagodzińska

IIB        Andrzej Maciąg

IIC        Katarzyna Niewęgłowska – Rocha

IIIA       Agnieszka Toruńska

IIIB       Agnieszka Madejek

 

 

SZKOLNY ZESPÓŁ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

Przewodniczący zespołów dydaktyczno-wychowawczych wszystkich oddziałów, pedagog, nauczyciel bibliotekarz oraz opiekunowie świetlicy tworzą Szkolny Zespół Dydaktyczno-Wychowawczy.

Lider  Szkolnego Zespołu Dydaktyczno – Wychowawczego: Lidia Adamczyk - Hałas

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

(j. polski, historia, wos)

 1. Barbara Dębowska – przewodnicząca
 2. Agnieszka Toruńska
 3. Agnieszka Madejek
 4. Andrzej Maciąg

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

(matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia)

 1. Marcin Koneczniak – przewodniczący
 2. Anna Przybycień
 3. Krzysztof Barcicki
 4. Urszula Raczkiewicz
 5. Andrzej Maciąg
 6. Lidia Adamczyk –Hałas
 7. Nina Tarkowska

Zespół nauczycieli języków obcych

(j. polski, historia, wos)

 1. Katarzyna Niewęgłowska -Rocha – przewodnicząca
 2. Monika Ptasińska -Romanowska
 3. Aneta Przychodzień
 4. Agata Kozak
 5. Justyna Jakubczyk