Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gimnazjum w Karczmiskach

Misja i wizja

 Motto:

„Per aspera ad astra”

[„Przez trudy do gwiazd”]

Seneka Młodszy

 

Misja Gimnazjum

 1. Uczeń ma możliwość rozwijania swoich zdolności i wyrównywania braków edukacyjnych.
 2. Uczeń jest wszechstronnie wykształcony, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, jest ciekawy świata, wrażliwy na dobro, prawdę  i piękno. Staje się odpowiedzialny za swoje słowa i czyny,
 3. Szanuje zdrowie i życie swoje jak i innych ludzi, dostrzega problemy pokrzywdzonych przez los,
 4. Jest człowiekiem kulturalnym, uczciwym i ambitnym – żądnym sukcesu,
 5. Ma poczucie własnej wartości i nie ulega negatywnym wpływom.
 6. Potrafi aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej na szczeblu szkoły, miejscowości i gminy,
 7. Jest przygotowany do funkcjonowania w strukturach Wspólnoty Europejskiej,
 8. Jest świadomym orędownikiem ochrony przyrody, środowiska naturalnego,
 9. Świadomie korzysta z dóbr kultury oferowanych przez media, potrafi zróżnicować wartość merytoryczną oferowanych dóbr.
 10. Jest ogniwem w relacjach uczeń- rodzic- nauczyciel w trakcie procesu dydaktyczno - wychowawczym.
 11. Jest przygotowany do kontynuowania nauki w szkole programowo wyższej.

                                                                     
Zobowiązujemy się do:

 1. Zapewnienia równości szans i sprawiedliwości społecznej,
 2. Zapobiegania wszelkiej dyskryminacji,
 3. Oferowania naszym wychowankom dużego wyboru zajęć i stworzenia warunków, które wyposażą ich w wiedzę i umiejętności potrzebne w przyszłości,
 4. Przedstawienia naszym wychowankom i uczniom edukacji jako ciągłego, trwającego całe życie procesu,
 5. Dobrego i ciekawego prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 6. Pomagania członkom społeczności szkolnej w rozwijaniu swoich uzdolnień,
 7. Wprowadzenia ducha partnerstwa wśród uczniów i nauczycieli, pomiędzy domem
  i szkołą oraz pomiędzy szkołą a środowiskiem,
 8. Organizowania wyjazdów na imprezy kulturalno – oświatowe (teatry, muzea, itp.).